Oylik arxivlar: may 2021

Sultonga dars bergan qul

Ayoz ismli bir qul taqdir bo‘lib, Sulton Mahmudning xizmatkori bo‘libdi. Sulton qulining odob-axloqini ko‘rib, uni yaxshi ko‘rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatning xazinaboni...

Yangi davr she’riyatining Cho‘lponi

Ayni ijodi gullagan davrida mustabid tuzum qurboni bo‘lgan xalqimizning o‘tyurak farzandi Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon ijodiga, shaxsiyatiga qiziqish hech qachon so‘nmadi. Adib merosi, ayniqsa,...

Haftaning mashhur sahifalari