Turk adabiyotida modern hikoyanavislik

Turk adabiyotida hikoya janrining modernla­shish jarayoni G‘arbdagi munozaralardan biroz farqli. Modern uslubidagi turk hikoyasi “Yangilanish davri”ning bosqichlaridan biri Tanzimot adabiyotida paydo bo‘la boshladi. Bu davrda turkiyalik yoshlar Ovrupada, xususan, Fransiyada o‘qidilar. Ovrupa ta’sirida...

O‘zi bilan o‘zi gaplashayotgan odam obraziyoxud Ahmad A’zam ijodiga chizgilar

70-yillar adabiy avlodi ichida, shubhasiz, yozuvchi Ahmad A’zamning o‘z o‘rni bor. Ahmad A’zamning “Mas’ul so‘z”, “Soyasini yo‘qotgan odam”, “Hali hayot bor...”, “Ro‘yo yoxud G‘ulistonga safar” ,...

Hayot falsafasining o‘ziga xos talqini

Ijod insonning tiriklik mazmun-mohiyatini ang­lash yo‘lidagi urinishlari hosilasidir. Insonning hayotdagi o‘rni, maqomi, maqsadi, munosabati kabi masalalar qadimdan dunyo ziyolilarini qiziqtirib kelgan. Ijod insonning o‘z...

Ijodkor olamiga safar

(2018-yilda chop etilgan she’riy to‘plamlar to‘g‘risida) 2018-yilda bosib chiqarilgan kitoblardagi she’r­lar to‘g‘risida umumlashtirib aytganda, ularni shoirlar­ning o‘z ichki olamiga qilgan safarlari mahsuli deyish mumkin. Oldinlari...

O‘zbek eli o‘r keladi, o‘zi o‘jar zo‘r keladi

Tog‘ay Murod asarlarida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan eng ko‘p foydalangan yozuvchilardan biridir. Uning asarlarini o‘qigan chet ellik, o‘zbek etnografiyasi va xalq og‘zaki ijodi haqida...

“O‘tkan kunlar” saboqlari:

romanning ijodiy tarixi, ijtimoiy pafosiga oid mulohazalar   Jahon adabiyotidagi shoh asarlarning dunyoga kelish tarixi shundan dalolat beradiki, ularning har biri, avvalo, davr, ijtimoiy vaziyat taqozosi,...

“Lison ut-tayr”da tush motivi

Alisher Navoiy ijodida tush motivi alohida ahamiyatga ega hodisadir. Uning deyarli barcha asarlarida, ayniqsa, “Xamsa”da qahramonlarning ichki kechinmalari, ruhiyat manzaralari tasvirlashda tush motivining muhim...

«Kichik» odamlarda katta qalb ko‘rgan adib

O‘tgan asrning 60-yillarida Stalin siyosati qoralangach, adabiyotdagi vulgar sotsiologik qarashlarga bir qadar barham berildi. Insonga insondek qarash, uning jamiyatdagi o‘rni, mavqeini anglash, hayot faqat...

Catrlar so‘qmog‘i

Tabiatning odam qadami yetmagan olis go‘shalariga borib qolsang, ba’zan so‘qmoqlarni uchratasan. Ular, albatta, biror manzilga tutashgan. Ayrimlari ayiq, bo‘ri yo qor qoploni iniga boshlab...

Bobo so‘zni izlab

Maqolani yozish oldidan o‘ylarim negadir bobo va nabiraga bog‘lanib ketdi. Bilasiz, shajara eslanganda yetti pusht sanaladi. Oxirgi avlod begona deyiladi. Begonalik genetik jihatdan ham...

Haftaning mashhur sahifalari