“Kalava”ning kalavasi

Qo‘rg‘on baxshilari dostonchilik san’ati, baxshi-shoirlikning qimmati, doston-u termalarning ijro jarayonidagi o‘rni-yu bahosi haqida bildirilgan muhim nazariy fikrlardan biri shuki, “Ko‘pkaridan avval qoqma bo‘ladi, qoqmada chavandoz otini...

Turk adabiyotida modern hikoyanavislik

Turk adabiyotida hikoya janrining modernla­shish jarayoni G‘arbdagi munozaralardan biroz farqli. Modern uslubidagi turk hikoyasi “Yangilanish davri”ning bosqichlaridan biri Tanzimot adabiyotida paydo bo‘la boshladi. Bu davrda turkiyalik yoshlar Ovrupada, xususan, Fransiyada o‘qidilar. Ovrupa ta’sirida...

O‘zi bilan o‘zi gaplashayotgan odam obraziyoxud Ahmad A’zam ijodiga chizgilar

70-yillar adabiy avlodi ichida, shubhasiz, yozuvchi Ahmad A’zamning o‘z o‘rni bor. Ahmad A’zamning “Mas’ul so‘z”, “Soyasini yo‘qotgan odam”, “Hali hayot bor...”, “Ro‘yo yoxud G‘ulistonga safar” ,...

Hayot falsafasining o‘ziga xos talqini

Ijod insonning tiriklik mazmun-mohiyatini ang­lash yo‘lidagi urinishlari hosilasidir. Insonning hayotdagi o‘rni, maqomi, maqsadi, munosabati kabi masalalar qadimdan dunyo ziyolilarini qiziqtirib kelgan. Ijod insonning o‘z...

Ijodkor olamiga safar

(2018-yilda chop etilgan she’riy to‘plamlar to‘g‘risida) 2018-yilda bosib chiqarilgan kitoblardagi she’r­lar to‘g‘risida umumlashtirib aytganda, ularni shoirlar­ning o‘z ichki olamiga qilgan safarlari mahsuli deyish mumkin. Oldinlari...

O‘zbek eli o‘r keladi, o‘zi o‘jar zo‘r keladi

Tog‘ay Murod asarlarida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan eng ko‘p foydalangan yozuvchilardan biridir. Uning asarlarini o‘qigan chet ellik, o‘zbek etnografiyasi va xalq og‘zaki ijodi haqida...

“O‘tkan kunlar” saboqlari:

romanning ijodiy tarixi, ijtimoiy pafosiga oid mulohazalar   Jahon adabiyotidagi shoh asarlarning dunyoga kelish tarixi shundan dalolat beradiki, ularning har biri, avvalo, davr, ijtimoiy vaziyat taqozosi,...

“Lison ut-tayr”da tush motivi

Alisher Navoiy ijodida tush motivi alohida ahamiyatga ega hodisadir. Uning deyarli barcha asarlarida, ayniqsa, “Xamsa”da qahramonlarning ichki kechinmalari, ruhiyat manzaralari tasvirlashda tush motivining muhim...

«Кичик» одамларда катта қалб кўрган адиб

Ўтган асрнинг 60-йилларида Сталин сиёсати қоралангач, адабиётдаги вульгар социологик қарашларга бир қадар барҳам берилди. Инсонга инсондек қараш, унинг жамиятдаги ўрни, мавқеини англаш, ҳаёт фақат...

Cатрлар сўқмоғи

Табиатнинг одам қадами етмаган олис гўшаларига бориб қолсанг, баъзан сўқмоқларни учратасан. Улар, албатта, бирор манзилга туташган. Айримлари айиқ, бўри ё қор қоплони инига бошлаб...

Ҳафтанинг машҳур саҳифалари