Bobo so‘zni izlab

Maqolani yozish oldidan o‘ylarim negadir bobo va nabiraga bog‘lanib ketdi. Bilasiz, shajara eslanganda yetti pusht sanaladi. Oxirgi avlod begona deyiladi. Begonalik genetik jihatdan ham...

Yog‘du tasviri

U zulmat bag‘riga sochilgan. Uni hosil qilgan xilqat fanda hozirgacha to‘liq o‘rganilgan emas. Uning sirti yorug‘, ichi esa cheksiz qorong‘u olam. Tafakkur haligacha ichkarisiga...

Modern she’riyatida tasvir

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida F.Nitsshe, Z.Freyd, A.Bergson, K.Yung kabi faylasuf va ruhshunoslarning qarashlaridan ta’sirlangan bir guruh ijodkorlar yangicha – modernizm yo‘nalishiga...

“Mo‘minlik ham qadriyat…”

Chingiz Aytmatov o‘zining hikoya, qissa va romanlari bilan allaqachon o‘zbek kitobxonlarining qalbini zabt etgan. Uning ko‘plab asarlari qatori “Oq kema” qissasi (1970) ham o‘z...

Sav – sakkiz qirrali so‘z

Mahmud Koshg‘ariy ming yilcha oldin “sav” so‘zining sakkiz ma’nosini yozadi. 1. Sav – ovoza, shuhrat, dovruq. 2. Sav – xabar. 3. Sav – maqol....

“Qisasi Rabg‘uziy”ning nusxalari taqqoslansa…

Turkiy xalqlar ma’naviy hayotida beqiyos o‘rin tutgan, payg‘ambarlar tarixidan hikoya qiluvchi “Qisas ul-anbiyo” – “Qisasi Rab­g‘uziy”ni Nosiruddin Rabg‘uziy 1309–1310 yillarda ko‘hna Xorazmda, azim Amudaryo...

Uslubiy va g‘oyaviy hamohanglik

Ahmad A’zam “Ro‘yo yoxud G‘ulistonga safar” romanining bosh­lamasida “...qanaqa asar bo‘lib chiqishidan qat’iy nazar, qissa deymanmi, ro‘monmi yo kuzatuvlarmi, balki safar taassurotlaridir, o‘qib chiqsangiz,...

Ishonchli qayiq

Kitob – insonning azaliy do‘sti. Olam aro odamning o‘zligini topishga yordam beradi. U cheksiz hayot ummonida insonning uncha-muncha to‘lqinlarga cho‘kmaydigan ishonchli qayig‘idir. Bundan to‘rt asr...

Koshg‘ariydan qolgan til sadolari

Qozoq tilida ijod qiladigan adiblar Abay asarlarining tili hozirgi zamon qozoq tilidan ko‘ra Mahmud Koshg‘ariy tiliga yaqinroq ekanini ta’kidlashadi. Jahon adabiyotining durdonalarini, jumladan Abay...

Oltin zinalar

Tuhfai xoniy Mahobatli saroylar, qo‘rg‘onlar, masjidlar, madrasalar, nuragan ko‘priklar vayron, xaroba holida bo‘lsa ham juda ko‘pchiligi XX asrga qadar yetib keldi. Ushbu asr faqat sanoqli...

Haftaning mashhur sahifalari