Ijodkor olamiga safar

(2018-yilda chop etilgan she’riy to‘plamlar to‘g‘risida) 2018-yilda bosib chiqarilgan kitoblardagi she’r­lar to‘g‘risida umumlashtirib aytganda, ularni shoirlar­ning o‘z ichki olamiga qilgan safarlari mahsuli deyish mumkin. Oldinlari...

O‘zbek eli o‘r keladi, o‘zi o‘jar zo‘r keladi

Tog‘ay Murod asarlarida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan eng ko‘p foydalangan yozuvchilardan biridir. Uning asarlarini o‘qigan chet ellik, o‘zbek etnografiyasi va xalq og‘zaki ijodi haqida...

“O‘tkan kunlar” saboqlari:

romanning ijodiy tarixi, ijtimoiy pafosiga oid mulohazalar   Jahon adabiyotidagi shoh asarlarning dunyoga kelish tarixi shundan dalolat beradiki, ularning har biri, avvalo, davr, ijtimoiy vaziyat taqozosi,...

“Lison ut-tayr”da tush motivi

Alisher Navoiy ijodida tush motivi alohida ahamiyatga ega hodisadir. Uning deyarli barcha asarlarida, ayniqsa, “Xamsa”da qahramonlarning ichki kechinmalari, ruhiyat manzaralari tasvirlashda tush motivining muhim...

«Kichik» odamlarda katta qalb ko‘rgan adib

O‘tgan asrning 60-yillarida Stalin siyosati qoralangach, adabiyotdagi vulgar sotsiologik qarashlarga bir qadar barham berildi. Insonga insondek qarash, uning jamiyatdagi o‘rni, mavqeini anglash, hayot faqat...

Catrlar so‘qmog‘i

Tabiatning odam qadami yetmagan olis go‘shalariga borib qolsang, ba’zan so‘qmoqlarni uchratasan. Ular, albatta, biror manzilga tutashgan. Ayrimlari ayiq, bo‘ri yo qor qoploni iniga boshlab...

Bobo so‘zni izlab

Maqolani yozish oldidan o‘ylarim negadir bobo va nabiraga bog‘lanib ketdi. Bilasiz, shajara eslanganda yetti pusht sanaladi. Oxirgi avlod begona deyiladi. Begonalik genetik jihatdan ham...

Yog‘du tasviri

U zulmat bag‘riga sochilgan. Uni hosil qilgan xilqat fanda hozirgacha to‘liq o‘rganilgan emas. Uning sirti yorug‘, ichi esa cheksiz qorong‘u olam. Tafakkur haligacha ichkarisiga...

Modern she’riyatida tasvir

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida F.Nitsshe, Z.Freyd, A.Bergson, K.Yung kabi faylasuf va ruhshunoslarning qarashlaridan ta’sirlangan bir guruh ijodkorlar yangicha – modernizm yo‘nalishiga...

“Mo‘minlik ham qadriyat…”

Chingiz Aytmatov o‘zining hikoya, qissa va romanlari bilan allaqachon o‘zbek kitobxonlarining qalbini zabt etgan. Uning ko‘plab asarlari qatori “Oq kema” qissasi (1970) ham o‘z...

Haftaning mashhur sahifalari