Shoiraning quyoshi

Halima Ahmedova iste’dodli o‘z uslubini yarata olgan shoiralarimizdan. Uning she’rlarini o‘qigan kitobxon yangilikka o‘ch shoiraning ijod dunyosiga beixtiyor mehr qo‘yadi. She’rlaridagi ajib topilmalar o‘quvchini mulohaza yuritishga...

Tarjima va tarjimon

Adabiy jarayonni xuddi kimyoviy laboratoriyadagi holatga o‘xshatish mumkin. Chunki kimyoviy unsurlar bir-biriga mos kelsagina, biron bir yangilik yaratishga imkon tug‘iladi. Ijodkor ham o‘z asaridagi...

Yo‘lovchi tasviri

Yozuvchi Jo‘ra Fozilning “Tiramoh armoni” to‘plamida “Yo‘l” deb atalgan kattagina hikoya bor. Asarning qahramoni – Vafo havo nihoyatda issiq kunlardan birida ko‘chaga chiqadi. Atrofda,...

“O‘tgan kunlar”da xon va xonlik haqida

Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar”ida qalamga olingan davrni “tariximizning eng qora, kirlik kunlari” deya ta’riflagani ma’lum-u mashhur. Hukmga shoshgan odam romanda tasvirlangan “keyingi xon zamonlari”ning bunday ta’riflanishida adibning...

“Kalava”ning kalavasi

Qo‘rg‘on baxshilari dostonchilik san’ati, baxshi-shoirlikning qimmati, doston-u termalarning ijro jarayonidagi o‘rni-yu bahosi haqida bildirilgan muhim nazariy fikrlardan biri shuki, “Ko‘pkaridan avval qoqma bo‘ladi, qoqmada chavandoz otini...

Turk adabiyotida modern hikoyanavislik

Turk adabiyotida hikoya janrining modernla­shish jarayoni G‘arbdagi munozaralardan biroz farqli. Modern uslubidagi turk hikoyasi “Yangilanish davri”ning bosqichlaridan biri Tanzimot adabiyotida paydo bo‘la boshladi. Bu davrda turkiyalik yoshlar Ovrupada, xususan, Fransiyada o‘qidilar. Ovrupa ta’sirida...

O‘zi bilan o‘zi gaplashayotgan odam obraziyoxud Ahmad A’zam ijodiga chizgilar

70-yillar adabiy avlodi ichida, shubhasiz, yozuvchi Ahmad A’zamning o‘z o‘rni bor. Ahmad A’zamning “Mas’ul so‘z”, “Soyasini yo‘qotgan odam”, “Hali hayot bor...”, “Ro‘yo yoxud G‘ulistonga safar” ,...

Hayot falsafasining o‘ziga xos talqini

Ijod insonning tiriklik mazmun-mohiyatini ang­lash yo‘lidagi urinishlari hosilasidir. Insonning hayotdagi o‘rni, maqomi, maqsadi, munosabati kabi masalalar qadimdan dunyo ziyolilarini qiziqtirib kelgan. Ijod insonning o‘z...

Ijodkor olamiga safar

(2018-yilda chop etilgan she’riy to‘plamlar to‘g‘risida) 2018-yilda bosib chiqarilgan kitoblardagi she’r­lar to‘g‘risida umumlashtirib aytganda, ularni shoirlar­ning o‘z ichki olamiga qilgan safarlari mahsuli deyish mumkin. Oldinlari...

O‘zbek eli o‘r keladi, o‘zi o‘jar zo‘r keladi

Tog‘ay Murod asarlarida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan eng ko‘p foydalangan yozuvchilardan biridir. Uning asarlarini o‘qigan chet ellik, o‘zbek etnografiyasi va xalq og‘zaki ijodi haqida...

Haftaning mashhur sahifalari